โครงการชวนอ่านพระไตรปิฎก พระไตรปิฎกฉบับกระเป๋า
หน้าหลัก กระดานบอกบุญ เชิญร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือเผือกแม่ลูกดำวัดราษฏร์บูรณะวันที่18ม.ค.-9ก.พ.63

เชิญร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือเผือกแม่ลูกดำวัดราษฏร์บูรณะวันที่18ม.ค.-9ก.พ.63

- 12 มกราคม 2563 10:23:28 อ่าน 475
เชิญร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือเผือกแม่ลูกดำวัดราษฏร์บูรณะวันที่18ม.ค.-9ก.พ.63

วัดราษฏร์บูรณะขอเชิญร่วมงานทำบุญสร้างทานบารมีไถ่ชีวิตโค-กระบือเผิอกแม่ลูกดำเปิดรับบริจาควันที่18มกราคม-19กุมภาพันธ์ 2563 ประจำปี2563  มอบแก่เกษตรกรจังหวัดราชบุรี ทำพิธีมอบวันที่ 10 ก.พ.63 เวลา 9.30น. มอบโดยเจ้าอาวาสพระมหาสมศักดิ์ ทนฺตจิตฺโต เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  ผู้ใดสนใจร่วมบุญเป็นเจ้าภาพร่วมตัวละ 9,999 บาท หรือตามกำลังศรัทธา สนใจสอบถาม 0924562021

แชร์:

ร่วมแสดงความเห็น

กรุณาแสดงความคิดเห็นด้วยวจีสุจริต ***

หัวข้อประกาศล่าสุด