โครงการชวนอ่านพระไตรปิฎก พระไตรปิฎกฉบับกระเป๋า
หน้าหลัก กระดานบอกบุญ

กระดานบอกบุญ (เชิญประกาศงานบุญ งานกุศล ฟรี)

เชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดเหล่าเดิ่น จ.นครนายก 20-30 มกราคม 2555 (2490/0)   22/08/2554 16:50:57 | โดย: ประชาสัมพันธ์
เชิญร่วมงานบุญปิดทองฝังลูกนิมิตวัดประชาอุทิศ จ.ชุมพร 13-20 เมษายน 2555 (1532/0)   22/08/2554 16:43:08 | โดย: ประชาสัมพันธ์
เชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดมาบสามเกลียว จ.ชลบุรี 21-29 มกราคม 2555 (2068/0)   22/08/2554 16:35:23 | โดย: ประชาสัมพันธ์
เชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดเขาดินญาณนิมิต จ.ชลบุรี 20-26 มกราคม 2555 (1815/0)   22/08/2554 16:33:24 | โดย: ประชาสัมพันธ์
เชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดมาบฟักทอง จ.ชลบุรี 21-29 มกราคม 2555 (2145/0)   22/08/2554 16:31:30 | โดย: ประชาสัมพันธ์
เชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดขวัญสะอาด จ.ฉะเชิงเทรา 20-28 มกราคม 2555 (2627/0)   22/08/2554 16:29:28 | โดย: ประชาสัมพันธ์
เชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดใหม่พรหมสุวรรณ จ.ฉะเชิงเทรา 21-30 มกราคม 2555 (1788/0)   22/08/2554 16:26:31 | โดย: ประชาสัมพันธ์
เชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดสนามจันทร์ จ.ฉะเชิงเทรา 21-30 มกราคม 2555 (2430/0)   22/08/2554 16:24:00 | โดย: ประชาสัมพันธ์
เชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดคลองซาก จ.จันทบุรี 21-29 มกราคม 2555 (1683/0)   22/08/2554 16:21:03 | โดย: ประชาสัมพันธ์
เชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดบ้านดอนสวรรค์วนาราม จ.กาฬสินธิ์ 1-3 มกราคม 2555 (1237/0)   22/08/2554 16:18:33 | โดย: ประชาสัมพันธ์
เชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดเทพมงคล (วัดพยอมงาม) จ.กาญจนบุรี 21-29 มกราคม 2555 (1701/0)   22/08/2554 16:15:25 | โดย: ประชาสัมพันธ์
เชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดห้วยหวาย จ.กาญจนบุรี 20-26 มกราคม 2555 (1593/0)   22/08/2554 16:11:07 | โดย: ประชาสัมพันธ์
เชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดหนองขอนเทพพนม จ.กาญจนบุรี 21-29 มกราคม 2555 (1794/0)   22/08/2554 16:07:52 | โดย: ประชาสัมพันธ์
เชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดหัวนา จ.กาญจนบุรี 21-29 มกราคม 2555 (1921/0)   22/08/2554 16:04:43 | โดย: ประชาสัมพันธ์
เชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดสนามแย้ จ.กาญจนบุรี 21-29 มกราคม 2555 (2741/0)   22/08/2554 16:02:31 | โดย: ประชาสัมพันธ์
เชิญร่วมงานบุญปิดทองฝังลูกนิมิตวัดเขาสาบสิบหาบ จ.กาญจนบุรี 23-29 มกราคม 2555 (1378/0)   22/08/2554 16:00:05 | โดย: ประชาสัมพันธ์
เชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดบางกระดี่ จ.กรุงเทพ 21-29 มกราคม 2555 (1802/0)   22/08/2554 15:56:42 | โดย: ประชาสัมพันธ์
เชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดปทีปพลีผล จ.กรุงเทพ 20-29 มกราคม 2555 (2027/0)   22/08/2554 15:54:11 | โดย: ประชาสัมพันธ์
เชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดแป้นทองโสภาราม จ.กรุงเทพ 28 มกราคม-5 กุมภาพันธ์ 2555 (1449/0)   22/08/2554 15:51:18 | โดย: ประชาสัมพันธ์
เชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดปากเหมือง (ป่าสักธรรมชาติ) จ.อุทัยธานี 30 ธันวาคม 2554-7 มกราคม 2555 (1621/0)   22/08/2554 15:47:12 | โดย: ประชาสัมพันธ์
เชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดทองเลื่อน จ.อ่างทอง 28 ธันวาคม 2554-5 มกราคม 2555 (1464/0)   22/08/2554 15:44:02 | โดย: ประชาสัมพันธ์
เชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดสนามชัย จ.อ่างทอง 24 ธันวาคม 2554-2 มกราคม 2555 (1813/0)   22/08/2554 15:40:59 | โดย: ประชาสัมพันธ์
เชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดซึก จ.อยุธยา 28 มกราคม 2554-3 มกราคม 2555 (1642/0)   22/08/2554 15:38:25 | โดย: ประชาสัมพันธ์
เชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดไชยาประดิษฐ์ จ.หนองคาย 29 ธันวาคม 2554-2 มกราคม 2555 (1615/0)   22/08/2554 15:33:34 | โดย: ประชาสัมพันธ์
เชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดเก่าหลวงอาสน์ จ.สุรินทร์ 30 ธันวาคม 2554-3 มกราคม 2555 (1587/0)   22/08/2554 15:29:54 | โดย: ประชาสัมพันธ์
เชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดบ้านพระจันทร์ จ.สุรินทร์ 29 ธันวาคม 2554-3 มกราคม 2555 (1556/0)   22/08/2554 13:15:37 | โดย: ประชาสัมพันธ์
เชิญร่วมงานบุญปิดทองฝังลูกนิมิตวัดท่าตลิ่งชัน จ.สุราษฎร์ธานี 28 ธันวาคม 2554-5 มกราคม 2555 (1366/0)   22/08/2554 13:07:04 | โดย: ประชาสัมพันธ์
เชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดสามัคคีธรรม (หนองกระโดนมน) จ.สุพรรณบุรี 27 ธันวาคม 2554-7 มกราคม 2555 (1761/0)   22/08/2554 13:02:28 | โดย: ประชาสัมพันธ์
เชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดสระดอนรี จ.สุพรรณบุรี 30 ธันวาคม 2554-7 มกราคม 2555 (1548/0)   22/08/2554 12:55:53 | โดย: ประชาสัมพันธ์
เชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดทุ่งนาตาปิ่น จ.สุพรรณบุรี 30 ธันวาคม 2554-8 มกราคม 2555 (1818/0)   22/08/2554 12:04:13 | โดย: ประชาสัมพันธ์
มี 895 รายการ
29 / 30

ข่าวประกาศล่าสุด