สามปิฎก ชวนอ่านพระไตรปิฎก พระไตรปิฎกฉบับกระเป๋า
หน้าหลัก กระดานบอกบุญ

กระดานบอกบุญ (เชิญประกาศงานบุญ งานกุศล ฟรี)

เชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดปทีปพลีผล จ.กรุงเทพ 20-29 มกราคม 2555 (2219/0)   22/08/2554 15:54:11 | โดย: ประชาสัมพันธ์
เชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดแป้นทองโสภาราม จ.กรุงเทพ 28 มกราคม-5 กุมภาพันธ์ 2555 (1615/0)   22/08/2554 15:51:18 | โดย: ประชาสัมพันธ์
เชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดปากเหมือง (ป่าสักธรรมชาติ) จ.อุทัยธานี 30 ธันวาคม 2554-7 มกราคม 2555 (1769/0)   22/08/2554 15:47:12 | โดย: ประชาสัมพันธ์
เชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดทองเลื่อน จ.อ่างทอง 28 ธันวาคม 2554-5 มกราคม 2555 (1645/0)   22/08/2554 15:44:02 | โดย: ประชาสัมพันธ์
เชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดสนามชัย จ.อ่างทอง 24 ธันวาคม 2554-2 มกราคม 2555 (1981/0)   22/08/2554 15:40:59 | โดย: ประชาสัมพันธ์
เชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดซึก จ.อยุธยา 28 มกราคม 2554-3 มกราคม 2555 (1826/0)   22/08/2554 15:38:25 | โดย: ประชาสัมพันธ์
เชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดไชยาประดิษฐ์ จ.หนองคาย 29 ธันวาคม 2554-2 มกราคม 2555 (1780/0)   22/08/2554 15:33:34 | โดย: ประชาสัมพันธ์
เชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดเก่าหลวงอาสน์ จ.สุรินทร์ 30 ธันวาคม 2554-3 มกราคม 2555 (1743/0)   22/08/2554 15:29:54 | โดย: ประชาสัมพันธ์
เชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดบ้านพระจันทร์ จ.สุรินทร์ 29 ธันวาคม 2554-3 มกราคม 2555 (1715/0)   22/08/2554 13:15:37 | โดย: ประชาสัมพันธ์
เชิญร่วมงานบุญปิดทองฝังลูกนิมิตวัดท่าตลิ่งชัน จ.สุราษฎร์ธานี 28 ธันวาคม 2554-5 มกราคม 2555 (1485/0)   22/08/2554 13:07:04 | โดย: ประชาสัมพันธ์
เชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดสามัคคีธรรม (หนองกระโดนมน) จ.สุพรรณบุรี 27 ธันวาคม 2554-7 มกราคม 2555 (1936/0)   22/08/2554 13:02:28 | โดย: ประชาสัมพันธ์
เชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดสระดอนรี จ.สุพรรณบุรี 30 ธันวาคม 2554-7 มกราคม 2555 (1838/0)   22/08/2554 12:55:53 | โดย: ประชาสัมพันธ์
เชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดทุ่งนาตาปิ่น จ.สุพรรณบุรี 30 ธันวาคม 2554-8 มกราคม 2555 (2007/0)   22/08/2554 12:04:13 | โดย: ประชาสัมพันธ์
เชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดดงกะเชา จ.สุพรรณบุรี 30 ธันวาคม 2554-8 มกราคม 2555 (1735/0)   22/08/2554 11:58:49 | โดย: ประชาสัมพันธ์
เชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดหัวดง จ.สิงห์บุรี 30 ธันวาคม 2554-8 มกราคม 2555 (2162/0)   22/08/2554 11:55:31 | โดย: ประชาสัมพันธ์
เชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดบึงกอก จ.พิจิตร 27 ธันวาคม 2554-5 มกราคม 2555 (2439/0)   22/08/2554 11:51:08 | โดย: ประชาสัมพันธ์
เชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดแก้วฟ้ารังษี จ.ปราจีนบุรี 28 ธันวาคม 2554-3 มกราคม 2555 (1964/0)   22/08/2554 11:46:56 | โดย: ประชาสัมพันธ์
เชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดศรีสโมสร จ.ปทุมธานี 30 ธันวาคม 2554-8 มกราคม 2555 (2219/0)   22/08/2554 11:42:58 | โดย: ประชาสัมพันธ์
เชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดป่าโนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ 28 ธันวาคม 2554-3 มกราคม 2555 (1766/0)   22/08/2554 11:38:56 | โดย: ประชาสัมพันธ์
เชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดห้วยร่วม จ.นครสรรค์ 27 ธันวาคม 2554-4 มกราคม 2555 (1694/0)   22/08/2554 11:34:02 | โดย: ประชาสัมพันธ์
เชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดหนองแฟบ จ.นครสรรค์ 26 ธันวาคม 2554-3 มกราคม 2555 (1602/0)   22/08/2554 11:30:50 | โดย: ประชาสัมพันธ์
เชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดท่าล้อ จ.นครสวรรค์ 31 ธันวาคม 2554-8 มกราคม 2555 (2262/0)   22/08/2554 11:27:36 | โดย: ประชาสัมพันธ์
เชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดวงฆ้อง จ.นครสรรค์ 28 ธันวาคม 2554-5 มกราคม 2555 (1773/0)   22/08/2554 11:23:46 | โดย: ประชาสัมพันธ์
เชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดบ่อนิมิต (บ้านหนองไม้เสียบ) จ.นครสรรค์ 30 ธันวาคม 2554 - 5 มกราคม 2555 (1911/0)   22/08/2554 11:20:30 | โดย: ประชาสัมพันธ์
เชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดบะใหญ่ จ.นครราชสีมา 24 ธันวาคม 2554 -2 มกราคม 2555 (2100/2)   22/08/2554 11:15:49 | โดย: ประชาสัมพันธ์
เชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดหนองคุ้ม จ.นครราชสีมา 28 มกราคม 2554-4 มกราคม 2555 (1955/0)   22/08/2554 11:11:33 | โดย: ประชาสัมพันธ์
เชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดบ้านนา จ.นครราชสีมา 29 ธันวาคม 2554-2 มกราคม 2555 (2111/0)   22/08/2554 11:06:50 | โดย: ประชาสัมพันธ์
เชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดป่าลาน จ.ชัยนาท 28 ธันวาคม 2554-5 มกราคม 2555 (2383/0)   22/08/2554 11:01:02 | โดย: ประชาสัมพันธ์
เชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดบ้านโคกสุก (ศรีมหาโพธิ์) จ.ชัยนาท 25 ธันวาคม 2554-2 มกราคม 2555 (1893/0)   22/08/2554 10:57:42 | โดย: ประชาสัมพันธ์
เชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตวัดสว่างอารมณ์ จ.กำแพงเพชร 27 ธันวาคม 2554-4 มกราคม 2555 (1717/0)   22/08/2554 10:53:26 | โดย: ประชาสัมพันธ์
มี 998 รายการ
33 / 34

ข่าวประกาศล่าสุด