สามปิฎก-มาอ่านพระไตรปิฎกกันเถอะ
สามปิฎก-มาอ่านพระไตรปิฎกกันเถอะ สั่งซื้อหนังสือ | แจ้งชำระเงิน | ตรวจสอบรายการที่ส่ง
สามปิฎก-มาอ่านพระไตรปิฎกกันเถอะ พระไตรปิฎกฉบับกระเป๋า
สามปิฎก-มาอ่านพระไตรปิฎกกันเถอะ
หน้าแรกสามปิฎก-มาอ่านพระไตรปิฎกกันเถอะ พระไตรปิฎกฉบับกระเป๋า แนะนำพระไตรปิฎก โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก พระไตรปิฎกฉบับกระเป๋า ชวนอ่านพระไตรปิฎก โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก พระไตรปิฎกฉบับกระเป๋า ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก พระไตรปิฎกฉบับกระเป๋า กระดานบอกบุญ โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก พระไตรปิฎกฉบับกระเป๋า ติดต่อ โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก พระไตรปิฎกฉบับกระเป๋า
  • หนังสือพระไตรปิฎกฉบับกระเป๋า อ่านง่าย พกสะดวก
ทำบุญเข้าพรรษาปีนี้  เชิญถวายพระไตรปิฎก
  • หนังสือการ์ตูนศีล 227 อ่านง่าย จำแม่น จำดี
ทำบุญเข้าพรรษาปีนี้  เชิญถวายหนังสือศีล 227
พุทธพจน์จากพระไตรปิฎก โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก
ดูกรภิกษุ ความรู้ในทุกข์ ในเหตุให้เกิดทุกข์ ใน ความดับทุกข์ ในทางที่ให้ถึงความดับทุกข์ นี้เรียกว่า วิชชา
ฟังเสียงธรรม พระไตรปิฎกฉบับกระเป๋า
 
สั่งซื้อหนังสือธรรมะทุกเรื่อง โทร 086 361 0458
สั่งซื้อหนังสือออนไลน์ กรุณาเลือกหนังสือที่ต้องการด้านล่าง
หนังสือพระไตรปิฎกฉบับกระเป๋า (1 ชุดมี 40 เล่ม ราคาชุดละ 3,500 บาท)
หนังสือการ์ตูน รู้ ระวัง ศีล 227 ข้อ (1 ชุด มี 10 เล่ม ราคาชุดละ 600 บาท)
 
สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ค้นหาประกาศ
 
กระดานบอกบุญ
 
งานปริวาสกรรม วัดชากสมอ (สุขใจดี)   จ.ชลบุรี  จัดปริวาสตลอดปี

นิมนต์พระภิกษุสงฆ์เข้าร่วมปริวาสกรรม เชิญชวนพุทธศาสนิกชนผู้ใฝ่บุญกุศล ร่วมปฏิบัติธรรมและร่วมทำบุญถวายภัตตาหาร น้ำปานะ เครื่องบริขาร พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติวุฏฐานวิธี

ณ วัดชากสมอ (สุขใจดี) ต.ชากสมอ อ.เมือง จ.ชลบุรี 21000 โทร. 038-214671

กำหนดการจัดงานปริวาสกรรม จัดปริวาสตลอดปี ของทุกปี"

เขียนโดย: แจ้งข่าวบุญ | 17 มีนาคม 2555 09:46:16

วัดชากสมอ (สุขใจดี) ต.ชากสมอ อ.เมือง จ.ชลบุรี 21000

โทร. 038-150064 (เบอร์โทรใหม่)

ตอบโดย: ศิริพล | 15 พฤษภาคม 2555 20:54:23
 
 
 
   
     
 
รับสร้าง ต่อเติมบ้าน อาคาร เจดีย์ โบสถ์ โรงเรียน สวนหย่อมและอื่นๆทั่วประเทศ
เว็บไซต์พระพุทธศาสนา โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก
ระบบสารสนเทศพระพุทธศาสนา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
รวมข้อมูลวัด พระสงฆ์ ข่าวสารงานบุญทั่วประเทศ
New Guide to the Tipitaka
New Guide to the Tipitaka: A Complete Reference to the Pali Buddhist Canon
อุทยานธรรม
มูลนิธิอุทยานธรรมได้จัดทำพระไตรปิฎกในรูปแบบเสียงสมจริงเพื่อให้พุทธชนเข้าถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยตรงอย่างได้อรรถรส แล...
วัดอโยธยา พระนครศรีอยุธยา
วัดโบราณดั้งเดิม ก่อนตั้งราชธานีกรุงศรีอยุธยา วัดมีกิจกรรมปฏิบัติธรรม เข้าค่ายเยาวชน
สถาบันมิตรภาพอาเซียน
The Institute for ASEAN Friendship สถาบันมิตรภาพอาเซียน เชื่อมสัมพันธ์ ส่งเสริมความรัก ความเข้าใจและความสามัคคีของชาวอาเ...
วัดสันติวนาราม
 
ร่วมเผยแพร่ความรู้เรื่องศีล 227 สู่ชาวพุทธทั่วไทย เพียงสั่งพิมพ์ หนังสือ รู้ ระวัง ศีล 227 มอบเป็นธรรมทานหรือแจกเป็นที่ระลึกในโอกาสพิเศษต่างๆ
พระธาตุศรีเงินคำ วัดโพธิ์ชัย นางัว อ.นาหว้า จ.นครพนม โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก พระไตรปิฎกฉบับกระเป๋า
วัดภัททันตะอาสภาราม อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก พระไตรปิฎกฉบับกระเป๋า
ค่ายวัยใส ค่ายอบรมเยาวชน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก พระไตรปิฎกฉบับกระเป๋า
ศูนย์ปฏิบัติธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก พระไตรปิฎกฉบับกระเป๋า
หลวงตาบัว ญาณสัมปันโน วัดป่าบ้านตาด โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก พระไตรปิฎกฉบับกระเป๋า
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) วัดญาณเวศกวัน โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก พระไตรปิฎกฉบับกระเป๋า
หลวงปู่ชา สุภัทโท วัดหนองป่าพง โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก พระไตรปิฎกฉบับกระเป๋า
พุทธทาสภิกขุ โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก พระไตรปิฎกฉบับกระเป๋า
สถาบันแม่ชีไทย โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก พระไตรปิฎกฉบับกระเป๋า
กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก พระไตรปิฎกฉบับกระเป๋า
แต่งเพลง ผลิตดนตรี เพื่อเชิดชูบูชาวัดและพระเถระ เกจิอาจารย์ทั่วไทย โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก พระไตรปิฎกฉบับกระเป๋า
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก พระไตรปิฎกฉบับกระเป๋า
สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก พระไตรปิฎกฉบับกระเป๋า
ชมรมพุทธศาสตรบัณฑิต 41 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก พระไตรปิฎกฉบับกระเป๋า
SchoolJob สมัครครู ประกาศรับสมัครครู โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก พระไตรปิฎกฉบับกระเป๋า
เปรียญธรรมสมาคมแห่งประเทศไทย โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก พระไตรปิฎกฉบับกระเป๋า
มหาเถรสมาคม โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก พระไตรปิฎกฉบับกระเป๋า
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก พระไตรปิฎกฉบับกระเป๋า
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก พระไตรปิฎกฉบับกระเป๋า
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โครงการชวนชาวพุทธอ่านพระไตรปิฎก พระไตรปิฎกฉบับกระเป๋า
 
หน้าหลัก | แนะนำพระไตรปิฎก | ประชาสัมพันธ์ | ชวนอ่านพระไตรปิฎก | กระดานพระไตรปิฎก | สำนักปฏิบัติธรรมยอดนิยม | สงฺฆํ นมามิ
เที่ยววัดท่องธรรม | เว็บไซต์พระพุทธศาสนา | ดาวน์โหลด | สั่งซื้อพระไตรปิฎก | แจ้งชำระเงิน | ตรวจสอบรายการที่ส่ง | ติดต่อ
พระไตรปิฎกฉบับกระเป๋า แปลและเรียบเรียงใหม่ล่าสุดโดยคณาจารย์ชมรมพุทธศาสตร์บัณฑิต 41 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
Pocket Buddhist Scriptures (Pali Canon) translated and composed in Thai by 41st Alumni Club of Mahachulalongkornrajavidyalaya University
 
© สงวนลิขสิทธิ์ 2554 - 2560 ร้านสามปิฎก โทร. 0 2408 5748
ศูนย์รวมงานโรงเรียน ประกาศรับสมัครครู สมัครเป็นครูพัฒนาเว็บไซต์โดย Schooljob ประกาศรับสมัครครู สมัครเป็นครู สำหรับโรงเรียนทั่วประเทศ